Mitä teemme

OSAAMINEN

VallisData on toiminnan­ohjaus­järjestelmien (ERP) suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut yritys. Asiakkaitamme ovat apteekit sekä monenlaiset erikoistavarakaupat. Hyödynnämme uusimpia menetelmiä luodessamme nykyajan vaatimukset täyttäviä tietoteknisiä järjestelmiä. Kehitämme aina tuotteet läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan ideat ovat innovaatiomme alku, ja lopputulokset ylittävät asetetut tavoitteet.

Tuotekehityksessä käytämme Microsoftin uusimpia teknologioita ja kehitystyökaluja sekä muita nykyaikaisia web-tekniikoita. Kehitystyö sujuu ketterillä menetelmillä, joissa kehitys perustuu pieniin iteraatioihin ja lyhyisiin, noin kuukauden kestäviin työjaksoihin eli sprintteihin. Huomioimme suunnittelussa asiakkaan toiveet ja tarpeet, minkä pohjalta laadimme prototyyppejä ennen varsinaisen koodauksen alkua. Testaamme koko ajan uutta koodia yksikkö- ja integraatiotesteillä. Tämän lisäksi testaustiimi tekee erillisiä hyväksymis- ja laadunvalvontatestejä.

ONNISTUMISET

Päätuotteemme MAXX on apteekeille suunnattu asiakkuudenhallinta-, kassa- ja taloushallinto­ratkaisu, joka mahdollistaa paremman asiakaspalvelun, tehokkaamman varastonhallinnan, lisämyynnin ja tehokkaat päivittäiset rutiinit asiakastiedon avulla. MAXX on markkinajohtaja Suomessa, ja Ruotsissa 80 % itsenäisistä apteekeista käyttää MAXX-apteekkijärjestelmää. MAXX:ia kehitetään yhdessä Receptumin kanssa, jonka vastuulla on tuotteen markkinointi.

MAXX logo

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄ JA VISIO

VallisDatalla on vahva perinne ohjelmisto­kehityksessä, perustettiinhan se jo 1980-luvulla. Markkinajohtaja ei silti ole jäänyt lepäämään laakereillaan ja toistamaan aiemmin toiminutta reseptiä. Ohjelmisto­kehityksen maailmassa kaikki muuttuu, ja pysymme aina kehityksen kärjessä. Sovellamme uusia tekniikoita uusien haasteitten voittamiseen.